Adresa: BEOGRAD, Tuzlanska 21 
Telefon: 011 / 2322 - 276
Fax: 011 / 2322 - 276
Mob. tel.: 064 /  6106 - 197, 063 /  218 - 978
Kontakt osoba : Stojanović Goran
E-mail: azzardoplast@gmail.com